O društvu

Že leta 1904 je bilo v Kamniku ustanovljeno turistično društvo, ki se je takrat imenovalo Olepševalno društvo Kamnik. Kamnik je eno redkih mest, kjer se dejansko lahko pohvali, da ima turistično društvo tu že stoletno tradicijo.

Turistično društvo Kamnik je leta 1966 organiziralo prve narodne noše, ki so danes ene najbolj prepoznavnih prireditev v Sloveniji. Na žalost je društvo prav zaradi prevelike želje po dobri organiziranosti Narodnih noš konec stoletja bankrotiralo. Da le – ta ne bi zamrla, smo skupina mladih leta 2004 ustanovili novo društvo - Turistično društvo Kamn'k. V osnovi skrbimo za večjo prepoznavnost Kamnika tako na turističnem kot tudi na kulturnem področju. To skušamo doseči s našimi projekti, s katerimi skušamo turiste, obiskovalce predvsem pa domačine opozoriti na našo bogato kulturno dediščino.

Na leto izvedemo številne projekte, ki so tako ali drugače povezani s turizmom. Sami smo organizirali ali sodelovali pri naslednjih projektih: Natečaj za naj kamniški spominek, anketiranje turistov, organizacije okroglih miz o turizmu, tekmovanje harmonikarjev na Narodnih nošah, Festival Kamfest, Srednjeveški dnevi, Maraton Alpe, Mestovanje, Pohodi do Budnarjeve domačije,...

Od leta 2007 upravljamo s 350 let staro Budnarjevo muzejsko hišo v Zg. Palovčah nad Kamnikom, katera nam zadnje čase vzame največ energije in časa.